Siete - návrh a tvorba

Zabezpečujeme kompletný návrh dátovej, počítačovej siete a jej inštaláciu vo vašej firme, či prevádzke. Návrh a inštalácia počítačovej siete, ako káblovej tak aj wifi siete.

Vy si povedzte, čo od siete očakávate, aká bude plánovaná záťaž, aké činnosti bude zabezpečovať a my Vým navrhneme vhodnú infraštruktúru, potrebné aktívne a pasívne prvky.

Pracujeme so všetkými bežnými technológiami kabeláží:

- metalika,

- optika,

- wifi.

Hlavné aktívne prvky sú štandardne monitorované a v prípade zhoršenia parametrov priepustnosti, resp. stability je okamžite realizovaná náprava vo forme opravy parametrov, resp. zámenou vadného dielu
Medzi našich významných klientov patria