Ochrana dát zálohovanie, obnova, reinštalácie

Dáta sú hneď po personále tým najcennejším, čo firma má. Väčšinou zabúdame na to že dáta boli zbierané, ukladané a triedené po väčšinu pracovného času našich zamestnancov.

Naša prax hovorí, že spoločnosti venujú ochrane, zálohovaniu a možnej obove dát veľmi málo úsilia. Pritom strata dát v neočakávanom období môže reálne ohroziť chod spoločnosti.

V dnešnej dobe evidujeme všetko, od osobných dát, cez stavy tovarov, výrobných prostriedkov, stavy produktov, cez zúčtovacie dáta, komunikačnéí a dopravné informácie. Skrátka výsledky resp. plánované veličiny našich činností sú nami spracovávané, ukladané do vhodných štrukúr a následne skladované pre ďalšie využitie.

Len správnym, pravidelným a dobre premysleným zálohovaním, ktoré v prípade poškodenia úložiska, resp. napadnutia zvonka, odcudzenia atď ako jediné umožní v krátkom čase obnovu potrebných údajo, dosiahneme stav, kedy sme po krátkom čase schopní úplne obnoviť štruktúru operačných systémov a hlavne zozbieraných dát.
Medzi našich významných klientov patria