Profylaktika zariadení

Nezabudnime, že včasná kontrola a vyčistenie techniky od znečistenia, prachu predĺži životnosť zariadenia a následne možnosti využívania až na dvojnásobok.

Profylaktika nie je iba vyčistenie, je to komplexné prebehnutie hlavných pracovných prvkov počítača, teda aj hardwarových aj softwarových prostriedkov. Teda ide o komplexný pohľad na techniku
Medzi našich významných klientov patria